Sociologija

 • Социологија менталних поремећаја
  Социологија алкохолизма
  Суицидологија
  Системска породична и брачна психотерапија
  Групна терапија
  Социотерапија
  Социологија криминалитета
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2013 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2010 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2010 -  2013 -  Употреба,злоупотреба и зависност од психоактивних супстанци међу младима
  Студентски културни центар, Београд, Р.Србија (предавање по позиву)
 • 2002 -  2013 - Национално удружење за психотерапију  (чланство)
 • 2003 -  2013 - The European Associoation for Psychotherapy  (чланство)
 • 2001 -  2013 - Удружење породичних терапеута »СЕЛФ  (чланство)
 • 2002 -  2013 - Асоцијација системских терапеута  (чланство)
 • 2007 -  2013 - Удружење за дечију и адолесцентну психијатрију ДЕАПС  (чланство)
 • 1995 -  2013 - Српско лекарско друштво – Секција за болести зависности.  (чланство)
 • 2009 -  2013 - у редакцији Социолошког прегледа  (чланство)
 • 2000 -  2013 - Београд, Завод за болести зависности  (Члан стручног и научног одбора Заједнице клубова лечених алкохоличара Србије)
 • 2010 -  2014 - Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Институт за социолошка истраживања (израда упитника,обрада података са терена, писање научних радова)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑