Sociologija

 • Urbana sociologija
  Lokalni i regionalni razvoj
  Stambena i urbana politika
 • sociologija okruženja
 • 1986 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ГРАДУ И РОДИТЕЉСТВО-СОЦИОЛОШКО-ДЕМОГРАФСКО ИСТРАЖИВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ БАНОВОГ БРДА У БЕОГРАДУ)
 • 2003 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СТАМБЕНО ПИТАЊЕ У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРУШТВА-СОЦИОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ НА ПРИМЕРУ БЕОГРАДА)
 • (2003 - 2003) London School of Economisc and Political Science
 • (2004 - 2004) London School of Economisc and Political Science
 • (2006 - 2006) London School of Economisc and Political Science
 • 2014 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2009 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1997 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА ГРАДА)
 • 2007 -  2007 -  Cooperazione internazionale, diritti umani e peace keeping nell’area mediterranea” – predavanja o kvalitativnim aspektima urbanizacije u Srbiji
  Universita degli Studi di Lecce, Lecce, Italija (циклус предавања)
 • 2011 -  2013 -  Planiranje socijalnog razvoja
  Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija (гостујући професор)
 • 2003 -  Društvo demografa Srbije  (чланство)
 • 2003 -  Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore  (чланство)
 • 2000 -  European Netwotk for Housing Research, ENHR  (чланство)
 • 2003 -  2007 - Glavna i odgovorna urednica časopisa Sociologija  (чланство)
 • 2007 -  Članica redakcije časopisa Stanovništvo  (чланство)
 • 2013 -  2015 - Srpsko sociološko društvo, član predsedništva  (чланство)
 • 2009 -  2009 - “Socijalna isključenost u ruralnim područjima u Srbiji”
  SeCons  (metodologija, analiza)
 • 2006 -  2010 - Socijalni akteri i socijalne promene u Srbiji, 1990-2010
  Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (koautorka i istrazivac za temu urbanih stilova života i potrošnje)
 • 2008 -  2009 - "Iron Curtains:The Proliferation of Walled-off Spaces in Belgrade and Sofia in the Post-communist Era"
  Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (lokalni ekspert, metodologija i analiza)
 • 2010 -  2010 - “Zaštita životne sredine na lokalnom nivou”
  Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (autor istraživanja, metodologija, analiza)
 • 2010 -  2012 - Public Participation in Environment Decision Making – the Case of Bor and Pancevo
  Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 2011 -  2012 - Beskućništvo u Srbiji
  Fond za otvoreno društvo  (koautorka istraživanja, metodologija i analiza)
 • 2013 -  2013 - Teritorijalni kapital u Srbiji - strukturni i akcioni potencijal loklanog i regionalnog razvoja
  Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (autor istraživanja, izrada instrumenta, analiza)
 • 2009 -  2010 - Socijalno stanovanje u zemljama u tranziciji
  Metropolitan Research Institute, Budapest (prikupljanje podataka i analiza)
 • 2011 -  2014 - Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri
  Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (koautor izrade instrumenta, analiza)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑