Sociologija

 • Друштвене промене
  Постсоцијалистичка трансформација
  Друштвена стратификација
  Елите
 • 1973 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1977 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Друштвене промене у старом Перуу)
 • 1984 - докторске студије - Филозофски факултет у Загребу
  (тема: Процеси подруштвљавања у касном капитализму)
 • 1996 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1991 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА I И II)
 • 2008 -  Мастер курс, Интердисциплинарне студије Балкана, Постсоцијалистичка трансформација у Југоисточној Европи
  Универзитет у Бечу, Одсек за социологију, ИДМ, Беч, Аустрија (гостујући професор)
 • 2003 -  2003 -  Постососоцијалистичка трансформација у Србији
  Universite Paris X, Paris, Francuska (гостујући професор)
 • 1999 -  1999 -  Друштвене промене у Србији
  School of Slavonic Studies, University of London, London, Velika Britanija (гостујући професор)
 • 1989 -  2005 -  Општа социологија
  Филозофски факултет, Никшић, Југославија (гостујући професор)
 • 2007 -  2009 - Веће групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду  (Члан )
 • 2007 -  2009 - Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду  (Члан)
 • 1998 -  2002 - Међународна летња школа социологије, Будва-Херцег Нови  (Директор)
 • 1998 -  2003 - Алтернативна академска образовна мрежа, Београд  (Председник научног већа)
 • 1989 -  1991 - Конзорцијум института друштвених наука Југославије  (Председник научног већа)
 • 1973 -  Југословенско удружење за социологију - Социолошко друштво Србије  (чланство)
 • 1983 -  International Sociological Association  (чланство)
 • 1985 -  1987 - Ревија за социологију  (чланство)
 • 1989 -  1991 - Социологија  (чланство)
 • 2012 -  2017 - Национални просветни савет, Београд  (Члан )
 • 2012 -  2014 - SCOPES, PROJECT IZ74Z0 – 137843, Democracy and Debate
  Swiss National Science Foundation (руководилац за Србију)
 • 2001 -  2004 - South-East European Social Survey Project
  Universitet Tromse, Norveška (Koordinator za Srbiju)
 • 2002 -  2004 - The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union
  Institut fur die Wissenschaft vom Menschen, Wien (Koordinator za Srbiju)
 • 2002 -  2004 - European Civil Society
  Wissenschaftszuntrum Berlin (saradnik)
 • 2007 -  2010 - Integrated and United (Intune) - Political and Economic Elites in the EU
  Universita Sienna (Saradnik)
 • 2002 -  2005 - Трансформацијске стратегије друштвених група у Србији
  Институт за социолошка истраживања (Сарадник)
 • 2006 -  2010 - Друштвени актери и друштвене промене у Србији
  Институт за социолошка истраживања (сарадник)
 • 2005 -  2007 - Dioscuri
  Institut fur die Wissenschaft vom Menschen, Wien (saradnik)
 • 2010 -  2014 - Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Filozofski fakultet, Beograd (Rukovodilac projekta)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑