Sociologija

 • Методологија социолошких истраживања
  Епистемолошки темељи метода друштвених истраживања
  Квалитативне методе истраживања
  Методе истраживања друштвених појава
  Социолошка теорија и метод
 • 1963 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1971 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТЕОРИЈСКИ И МЕТОДОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНИХ ПРОУЧАВАЊА ЈАВНОГ МЊЕЊА)
 • 1979 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РАЗВОЈ,ДОМЕТИ И ФОРМАЛИСТИЧКЕ ЈЕДНОСТРАНОСТИ КВАНТИФИКАЦИЈЕ У СОЦИОЛОШКОМ ИСТРАЖИВАЊУ)
 • 2008 - професор емеритус - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАШИВАЊА)
 • 1993 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАШИВАЊА)
 • 1988 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 1988 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАШИВАЊА)
 • 1964 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 1964 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКОГ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 2001 -  Државна управа и хуманитарне активности
  Универзитет La Sapienza , Рим, Италија (гостујући професор)
 • 2000 -  Методологија социолошких истраживања
  Универзитет Црне Горе , Никшић, Црна Гора  (гостујући професор)
 • 1989 -  1990 -  Методологија
  Тhe George Washington University, САД, Washington D.C (предавање по позиву)
 • 1989 -  1990 -  Методологија
  The University of Connecticut, Storrs, САД (предавање по позиву)
 • 1989 -  1990 -  Методологија
  The Central Connecticut State University, Hartford, САД (предавање по позиву)
 • 1989 -  1990 -  Методологија
  The University of Washington, Seattle, САД (предавање по позиву)
 • 1996 -  1998 - Алтернативнa академскa образовнa мрежa  (Председник управног одбора)
 • 2001 -  2004 - Заједницa универзитета Србије  (Председавајућa)
 • 2000 -  2002 - Универзитет у Београду  (Ректор)
 • 2002 -  2004 - Универзитет у Београду  (Ректор)
 • 2005 -  2007 - Fulbright Alumni Association of Serbia and Montenegro  (Председник)
 • 2007 -  2008 - Етички комитет Социолошког друштва Србије  (Председник)
 • 2000 -  Члан Управног одбора Европске асоцијације универзитета (EUA)  (чланство)
 • 2000 -  Члан Управног одбора АUDEM (Алијанса универзитета за демократију)  (чланство)
 • 2000 -  Члан Управног одбора UNIADRION (Јонско-јадранска асоцијација)  (чланство)
 • 2000 -  Члан Међународног удружења за социологију (ISА)  (чланство)
 • 2000 -  Члан Европског удружења за социологију (ЕSА)  (чланство)
 • 2000 -  Члан Југословенског удружења за социологију (ЈУС)  (чланство)
 • 2000 -  Члан Социолошког друштва Србије (СДС)  (чланство)
 • 2000 -  Члан Међународног комитета за методологију и статистику (Research Committee for methodology and statistics)  (чланство)
 • 2000 -  Члан Међународног комитета за историју емпиријског социјалног истраживања (Research Committee for history of empirical social research)  (чланство)
 • 1985 -  1987 - Главни уредник часописа Социологија  (чланство)
 • 1993 -  1993 - Главни уредник Зборника Филозофског факултета – Споменица Војина Милића, Серија Б: Број XVI, Београд, 1993  (чланство)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑