Psihologija

Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
Изборни предмети,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
Модул - истраживачки, Изборни предмет и1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
Модул - одрживи развој, Модул - одрживи развој / изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
Модул - истраживачки, Изборни предмет и1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Биљана Станковићдоцент
Модул - психологија рада, Изборни предмет р1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑