Psihologija

Предавачи: др Драган Павловићредовни професор
др Александра Павловићдоцент
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к2 - Модалитети психотерапије са практикумима
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑