Psihologija

Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
др Велимир Поповићдоцент
др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићванредни професор
Смер: Клиничка психологија - Психотерапијски модалитети,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑