Psihologija

Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Смер: Психологија образовања - изборни предмет 2 ,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет (КЛИН)
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - психологија образовања, Изборни предмет (ПСОБ)
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет (ПСРА)
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑