Psihologija

Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Смер: Психологија образовања,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Смер: Клиничка психологија,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - клиничка психологија,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 4
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑