Psihologija

Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
Изборни курсеви у III години,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 14
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на другој години
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
В) Изборни предмети из других студијских програма,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
Изборни предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑