Psihologija

Неурокогниција и примењена когниција
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑