Psihologija

Тимски рад
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 3.00
Садржај предмета: Курс обрадјује основна нања из тимског рада и увежбава интерперсоналне вештине које су неопходни део рада психолога у тимовима.
Облици наставе: Предавања и вежбе и израда једног тимског пројекта .
Обавезе студената: Решавање практичних проблема из приручника за вежбе Присутвовање предавањима и вежбама Израда практичног пројекта из области тимског рада
Постојећи курсеви:
↑↑↑