Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - ТИМСКИ РАД-НОВА ПОСЛОВНА ФИЛОЗОФИЈА
Нова организација рада Нова дефиниција посла

2. недеља
предавање - ВРСТЕ ТИМОВА
Стратешки тимови Радни тимови Аутономни тимови Кросфункционални тимови

3. недеља
предавање - ФОРМИРАЊЕ ТИМА
Селекција чланова тимова Компоновање тимова

4. недеља
предавање - ФАЗЕ ТИМСКОГ РАДА
Формирање Фаза кризе Фаза стабилизације Фаза пуног функционисања

5. недеља
предавање - ПОЈЕДИНАЦ ПРОТИВ ТИМА
Типови задатака у којима појединац постиже боље резултате од тима Типови задатака у којима тим постиже боље резултате од појединца

6. недеља
предавање - ГРУПНЕ УЛОГЕ У ТИМУ
Тестирање тимског менталитета Обучавање за прихватање тимских улога Врсте тимских улога

7. недеља
предавање - ГРУПНЕ УЛОГЕ У ТИМУ
Различите тимске улоге за различите задатке

8. недеља
предавање - МЕТОДИ ТИМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА
Интерактивни Браинсторминг Номинални Електронски

10. недеља
предавање - ДЕФИНИСАЊЕ КРЕАТИВНОГ ТИМСКОГ ПРОЈЕКТА
Селекција чланова тима за изводјење креативних пројеката Специфичности креативних пројекат

11. недеља
предавање - УЛОГА ПСИХОЛОГА КАО КООРДИНАТОРА РАДА ТИМА
Кључна улога у селекцији чланова тима Праћење рада тима Дијагностиковање кризе и застоја у раду и налажење решења за њихово отклањање

12. недеља
предавање - УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА У ТИМУ
Стварање тимског духа Решавање конфликата Уочавање проблема у групном мишљењу

13. недеља
предавање - ИЗРАДА ЈЕДНОГ САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА ИЗ ТИМСКОГ РАДА
Пројекат треба да постави и да реши један конкретни проблем из праксе

14. недеља
- - ПРИПРЕМА ИСПИТА

15. недеља
- - ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Мартиновић и Мићин :Свет тимова,Улисекс, Нови Сад , 1998 .
Општа допунска литература
Б. Чукић :Менаџмент људских ресурса ,одабрана поглавља , ИЦИМ ,Крушевац ,2004.
↑↑↑