Psihologija

Курс:
Психологија учења (осн.)
У оквиру предмета: Психологија учења
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
др Вања Ковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предавања: дефиниција, класификација и теорије учења; гранични и операционално дефинисани облици учења; примена принципа учења у различитим областима примењене психологије Вежбе: демонстрације принципа учења са нагласком на демонстрације принципа класичног и инструменталног условљавања
Циљ изучавања курса: Основни циљ јесте стицање знања из наставних области обухваћених курсом, као и примена принципа учења у различитим областима примењене психологије, других наука и у свакодневним делатностима.
Предуслови за полагање: Положена: "Статистика у психологији" 1, а одслушане: "Когнитивна психологија", "Методологија психолошких истраживања" и "Статистика у психологији 2".
Облици наставе: Предавања и усмене вежбе Учествовање у експериментима и другим врстама истраживања, у саставу вежби.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Славољуб Радоњић: ПСИХОЛОГИЈА УЧЕЊА Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.
Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.
ЗБОРНИК 5 - ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА Друштво психолога Србије, Београд.
↑↑↑