Psihologija

Курс:
Психолошка примарна превенција (мастер)
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Рад студената се усмерава према следећим тематским целинама: 1.Психолошка превенција у развојним кризама детињства, младости, одраслог доба и старости. 2.Психолошка превенција у акцидентним кризама детињства, младости, одраслог доба и старости. 3.Методологија праћења успешности превентивних програмашироке
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за практичан рад у области заштите и унапређења менталног здравља Оспособљавање за истраживачки рад у области заштите и унапређења менталног здравља
Предуслови за полагање: Завршен седми и осми семестар клиничког смера.
Облици наставе: Настава се одвија по менторском систему уз помоћ ко-ментора (психолога из праксе) и уз коришћење широке мреже наставних база.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Влајковић Ј., (2005).Животне кризе - превазилажење и превенција.Београд, ИП Жарко Албуљ Влајковић, Ј., (2003).Превенција менталних поремећаја, У:Б.Миклош & В.Бутолло.Клиничка психологија,Футура публикација
↑↑↑