Psihologija

Курс:
Увод у проблеме политике (осн.)
У оквиру предмета: Увод у проблеме политике
Предавачи: др Иван Младеновићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У првом делу курса разматрају се основна питања која се тичу феномена политичког и филозофије политике (на пример, појам политичке заједнице, легалитет, легитимитет, итд.). У другом делу предмет изучавања је појам демократије. У трећем делу полазници ће бити упознати са основним стремљењима у политичкој мисли (либерализам, конзервативизам, марксизам, итд.), као и питањима везаним за проблеме глобализације и правде у међународним односима.
Циљ изучавања курса: Курс је уводног типа и због тога има свој како енциклопедијски тако и филозофски аспект: полазници ће бити упознати са основним стремљењима у политичкој мисли, а радиће и на томе да овладају вештином филозофског разматрања појма политичког.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: На предавањима студенти се упознају са новим појмовима и проблемима. На вежбама ће студенти активно учествовати у критичкој анализи појмова и проблема
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Милорад Ступар: ТЕОРИЈЕ О ПОЛИТИЧКИМ ДУЖНОСТИМА, Филозофско друштво Србије, 1996, стр.31-38, стр. 147-151 и стр. 38-51.
Милан Подунавац: "Легитимитет", одељак из ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ, стр. 593-606.
Исаија Берлин:"Два схватања слободе", у ЧЕТИРИ ОГЛЕДА О СЛОБОДИ, "Филип Вишњић", Београд, 1992, стр. 200-259.
"Декларација права човека и грађанина", "Универзална декларација о људским правима", у ТЕМЕЉИ МОДЕРНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ, Београд, 1989 (стр.137-150 и стр. 187-197)
Хамилтон, Медисон, Џеј: ФЕДЕРАЛИСТИЧКИ СПИСИ, Радничка штампа, Београд, 1981.
Дејвид Хелд: МОДЕЛИ ДЕМОКРАЦИЈЕ, Школска књига, Загреб, 1990, стр. 151-190; стр. 248-268.
Роберт Низбет: КОНЗЕРВАТИВИЗАМ, ЦИД, Подгорица 1999. (одељци)
Хана Арент, 3. део књиге ИЗВОРИ ТОТАЛИТАРИЗМА, Феминистичка издавачка кућа 94, Београд, 1998.
Дејвид Хелд: ДЕМОКРАТИЈА И ГЛОБАЛНИ ПОРЕДАК, "Филип Вишњић", Београд 2002, стр. 64-112.
↑↑↑