Psihologija

Курс:
Морални развој (докт.) (докт.)
У оквиру предмета: Морални развој (докт.)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Велики религијски системи као извори моралности: православље, римокатолочки систем, протестантизам, ислам. Идеологија и моралност. Филозофија морала: нормативна етика и мета-етика. Психолошки приступи моралном развоју: психоанализа, теорија социјалног учења, когнитивно-развојни приступ. Пијеова теорија: развој поимања одговорности. колбергова теорија и друштвено-морална перспектива. Туриел: морал и конвенције. Гилиган:енски морални развој. Ајзенберг: просоцијално морално мишљење. Хофман: емпатија и морална осећања. Проблеми моралног васпитања. Методе подстицања развоја моралног мишљења. ’Моралност’код примата.е истраживање
Циљ изучавања курса: Оспособљавцање студената за шире сагледавање човекове моралности, њених извора и њеног развоја, оспособљавање за критичко оцењивање теоријских приступа проучавању развоја мораности, за увиде у методолошке могућности и ограничења, оспособљавање студен
Предуслови за полагање: Нема
Облици наставе: Предавања, консултације, дискусије, семинарски радови
План курса:

1. недеља
предавање - Етика и мета-етика (гост предавач)
1. Етика и мета-етика (гост предавач) 2. Кантова филозофија морала (гост предавач) 3. Психологија и зло 4. Религијски системи и моралност 5. Теорија социјалног учења 6. Пијажеова теорија развоја моралног мишљења 7. Колбергова теорија 8. Психоанализа моралног развоја (гост предавач) 9. Просоцијално морално мишљење (гост предавач) 10. Казна и награда у моралном васпитању 11-14. Израда семинарских радова и консултације

1. недеља
вежбе - Дискусија: Етика и психологија

2. недеља
предавање - Кантова филозофија морала (гост предавач)

2. недеља
вежбе - Дискусија: Морални појмови (поштовање, самопоштовање, аутономија, поштење, досто

3. недеља
предавање - Психологија и зло

3. недеља
вежбе - Дискусија: Јасеновац - могућности психолошког објашњења

4. недеља
предавање - Религијски системи и моралност

4. недеља
вежбе - Дискусија: Идеологија и морал

5. недеља
предавање - Теорија социјалног ућења

5. недеља
вежбе - Дискусија: Телевизија, млади и насиље

6. недеља
предавање - Пијажеова теорија развоја моралног мишљења

6. недеља
вежбе - Дискусија: Одговорност - индивидуална, колективна

7. недеља
предавање - Колбергова теорија

7. недеља
вежбе - Друштвени систем и развој моралног мишљења

8. недеља
предавање - Психоанализа моралног развоја (гост предавач)

8. недеља
вежбе - Суперего и морално мишљење

9. недеља
предавање - Просоцијално морално мишљење (гост предавач)

9. недеља
вежбе - Дискусија: Насиље, агресија, моралност

10. недеља
предавање - Казна и награда у моралном васпитању

10. недеља
вежбе - Дискусија: Школа као агенс моралног васпитања

11. недеља
предавање - Израда семинарског рада и консултације

12. недеља
предавање - Исто

13. недеља
предавање - Исто

14. недеља
предавање - Исто
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Мирић, Ј. (2001): ’Развој моралног мишљења’, Београд: Калеком и ИЗП
Piaget, J. (1977/1932): ’The moral judgment of the child’, Penguin Books
Colby, A. & Kohlberg, L. (1987): ’The measurement of moral judgment’, Vol. 1, Cambridge Un. Press
Поповић. Б. (1978): ’Морални развој и морално васпитање’, Београд: Просвета
Кант, И. (1981): ’Заснивање метафизике морала’, Београд: БИГЗ
Jakobson, E. (1973): ’The self and the object world’, New York: Intern. Un. Press
Hofman, M. (2003): ’Empatija i moralni razvoj’, Beograd: Dereta
Turiel, E. (1983): ’The development of social knowledge’, Cambridge Un. Press
↑↑↑