Psihologija

Курс:
Интервенције у кризи (осн.)
У оквиру предмета: Интервенције у кризи
Предавачи: др Никола Петровићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс се састоји из општег и посебног дела. Општи део садржи : теорије, метод и технике кризног интервенисања ; приказ различитих модела кризног интервенисања ( на нивоу појединца, породице, групе и заједнице); преглед истраживања кризних интервенција као и специфичности едукације и супервизије за овај облик психолошке помоћи. У оквиру посебног дела прорадјују се кризне интервенције у посебним ситуацијама као што су болест и смртни губитак, насиље, суицид и покушај суицида, уз осврт на професионалне и личне кризе у којима се може наћи и сам терапеут.
Циљ изучавања курса: Стицање савремених психолошких знања о теоријама, методу и техникама кризног интервенисања,као и о резултатима истраживања,едукацији и супервизији у овој области.
Предуслови за полагање: Психологија менталног здравља. Општа психопатологија. Основе психотерапије и саветовања.
Облици наставе: Интерактивна настава, едукативни филмови са дискусијом, играње улога, гостовање стручњака из праксе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Arambašić, L. , Ajduković, M. (2000). Sažeta psihološka integracija traume, Zagreb, Društvo za psihološku pomoć, одабрана поглавља
2. Arambašić,L. (2005). Gubitak, tugovanje, podrška, Zagreb, Naklada Slap, одабрана поглавља
3. Asen,E., Tomson,P. (2001). Porodična rešenja u praksi ( prevod. J. Srna), Beograd, Unicef, одабрана поглавља
4. Clark S.E.,Goldney,R.D.(2000).The Impact of Suicide on Relatives and Friends,In K.Hawton.,K.Van Heeringen(Eds.).The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide,Chichester,Wiley and Sons
5. Roberts, A.R.( Ed.), ( 2000). Crisis Intervention Handbook, Assessment, Treatment and Research ,Second edition, Oxford University Press
6. Kleinke, C.L. (1991). Coping with Life Challenges, Pacific Grove , Brooks/ Cole
↑↑↑