Psihologija

Курс:
Увод у проблеме политике (осн.)
У оквиру предмета: Увод у проблеме политике
Предавачи: др Иван Младеновићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У првом делу курса разматрају се основна питања које се тичу феномена политичког и филозофије политике (на пример, појам политичке заједнице, легалитет, легитимитет, итд.). У другом делу предмет изучавања је појам демократије. У трећем делу полазници ће бити упознати са основним стремљењима у политичкој мисли (либерализам, конзервативизам, марксизам, итд.) као и питањима везаним за проблеме глобализације и правде у међународним односима.
Циљ изучавања курса: Курс је уводног типа и због тога има свој како енциклопедијски тако и филозофски аспект: полазници ће бити упознати са основним стремљењима у политичкој мисли, a radiće i na tome da ovladaju veštinom filozofskog razmatranja pojma političkog.
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: На предавањима студенти се упознају са новим појмовима и проблемима. На вежбама ће студенти активно учествовати у критичкој анализи појмова и проблема
План курса:

1. недеља
предавање - Основни појмови: политичка заједница, држава, политички ауторитет, легалитет
Одређење појмова заједнице, друштва, политичке заједнице, државе и легалности.

2. недеља
предавање - Легитимитет
-

3. недеља
предавање - Шта је устав?
Устав као принцип организације и уређења државе. Устав као заштита права и праведности. Појам конститутивне либералне демократије.

4. недеља
предавање - Шта је слобода?
"Позитивни" и "негативни" појам слободе. Да ли је слобода могућа у заједници која има државу?

5. недеља
предавање - Шта су људска права?
Декларација права човека и грђанина. Питање оправдања људских права.

6. недеља
предавање - Политичке дужности
Шта су политичке дужности? Проблем оправдања политичких дужности.

7. недеља
предавање - Антички појам демократије
Платонова и Аристотелова доктрина

8. недеља
предавање - Модеран појам демократије 1
-

9. недеља
предавање - Модеран појам демократије 2
-

10. недеља
предавање - Конзервативизам
-

11. недеља
предавање - Тоталитаризам
-

12. недеља
предавање - Глобализација
-

13. недеља
предавање - Обнављање градива у припрема за завршни испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Милорад Ступар: ТЕОРИЈЕ О ПОЛИТИЧКИМ ДУЖНОСТИМА, Филозофско друштво Србије, 1966, стр.31-38, стр. 147-151 и стр. 38-51
Милан Подунавац: "Легитимитет", одељак из ЕнЦИКЛОПЕДИЈА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ, стр. 593-606
Коста Чавошки: "Устав као јемство слободе"
Исаја Берлин:"Два појма слободе", У ЧЕТИРИ ОГЛЕДА О СЛОБОДИ, "Филип Вишњић", Београд, 1992, стр.200-259.
"Декларација човека и грађанина", "Универзална декларација о људским правима", у ТЕМЕЉИ МОДЕРНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ, Београд 1989 (стр.137-150 и 187-197).
Медисон: ФЕДЕРАЛИСТИЧКИ СПИСИ, Радничка штампа, Београд 1981.
Хелд: МОДЕЛИ ДЕМОКРАЦИЈЕ,стр. 151-190; 248-268
Роберт Низбет: Конзервативизам, ЦИД, Подгорица 1999. (одељци)
Хана Арент, 3. део књиге ИЗВОРИ ТОТАЛИТАРИЗМА, Београд, 1999.
Дејвид Хелд: ДЕМОКРАТИЈА И ГЛОБАЛНИ ПОРЕДАК, "Филип Вишњић", Београд 2002, стр.64-112. Јирген Хабермас: "Европска држава под притиском глобализације", у ПОСТНАЦИОНАЛНА КОНСТЕЛАЦИЈА, стр.116-129. Мил
Хелд: МОДЕЛИ ДЕМОКРАЦИЈЕ, (Компетитивни елитизам и партиципативна демократија), стр. 151-190; 248-268
Војислав Становчић: "Легалитет", одељак из ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ,
↑↑↑