Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Импликације и апликација психолошких школа и праваца у образовању - 1. део

2. недеља
предавање - Импликације и апликација психолошких школа и праваца у образовању - 2. део

3. недеља
предавање - Учење у школском и ваншколском контексту, комплексно учење

4. недеља
предавање - Саморегулисано учење и метакогниција

5. недеља
предавање - Емоције и учење

6. недеља
предавање - Мотивација и учење

7. недеља
предавање - Епистемолошка и друга уверења и ставови ученика, родитеља и наставника у односу

8. недеља
предавање - Осигурање квалитета образовања

9. недеља
предавање - Наставничка професија и образовање наставника

10. недеља
предавање - Школа као заједница учења

11. недеља
предавање - Контроверзна питања у психологији образовања

12. недеља
предавање - Улога истраживања у стварању образовне политике

13. недеља
предавање - Европски и светски трендови у развоју образовања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Darling-Hammond, L., Sykes, G. (1999): Teaching as the learning profession. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Fulan, M. (2005): Sile promene: Nastavak. Beograd: CIDA Kovač-Cerović, T. & al. (2004): Kvalitetno obrazovanje za sve: Izazovi reforme obr
↑↑↑