Psihologija

 • – Русистика;
  – Лексикологија, Семантика и Синтакса;
  – Методика наставе страног (руског) језика.
 • 2009 - основне студије - Филолошки факултет
 • 2017 - докторске студије - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
 • 2020 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: РУСКИ ЈЕЗИК)
 • 2013 - наставник страног језика - Филолошки факултет у Београду
  (ужа научна област: РУСКИ ЈЕЗИК)
 • 2013 -  Славистичко друштво Србије  (чланство)
 • 2014 -  Друштво за стране језике и књижевности Србије  (чланство)
 • 2010 -  2013 -  „Опис и стандардизација савременог српског језика“
  Институт за српски језик САНУ  (стипендиста-сарадник )
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑