Psihologija

 • Архетипска психологија, херменеутика, психологија религије, митова и бајки, аналитичка психологија, клионичка психологија, процена личности, Роршахов метод, ТАТ (тест тематске аперцепције), анализа наратива.
 • 1982 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2000 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИМАГИНАЦИЈА И РОРШАХ:АРХЕТИПОЛОШКО ПРЕИСПИТИВАЊЕРОРШАХ МЕТОДЕ)
 • 2009 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ АРХЕТИПСКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2000 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА СА ПСИХОДИЈАГНОСТИКОМ)
 • 1995 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА СА ПСИХОДИЈАГНОСТИКОМ)
 • 2005 -  FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY, INDIVIDUATION, PSYCHOPATHOLOGY & PSYCHIATRY.
  ISAP (INTERNATIONAL SCHOOL FOR ANALYTICAL PSYCHOLOGY), ZURICH, SWITZERLAND (предавање по позиву)
 • 2004 -  IAAP (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ANALYTICAL PSYCHOLOGY)  (чланство)
 • 2002 -  EAP (THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY), THE MALTA ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY  (чланство)
 • 1997 -  GPTIM - GESTALT PSYCHOTHERAPY TRAINING INSTITUTE, SLIEMA, MALTA  (Предавач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑