Pedagogija

Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Смер: Психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет (КЛИН)
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑