Pedagogija

Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑