Pedagogija

Правци развоја система образовања
Предавачи: др Вера Спасеновићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: усмено
Постојећи курсеви:
↑↑↑