Pedagogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Дјуи, Џ. (1970): Васпитање и демократија, Београд.Коменски, Ј. А. (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд.
Коменски, Ј. А. (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд.
Лок, Џ (1967): Мисли о васпитању, Просвета, Београд.
Спевак, З. (2003): Јан Амос Коменски – педагог и утописта, Култура – Бачки Петорвац, ФОРС – Нови Сад.
Песталоци, Ј. Х. (1946): Како Гертруда учи своју децу, Просвета, Београд.
Русо, Ж. Ж. (1989): Емил или о васпитању, Естетика, Ваљево.
Тешић, В. (1962): „Суштина и вредност Русоовог педагошког стваралаштва“, Савремена школа, бр. 7–8.
Ушински, К. Д. (1957): Човек као предмет васпитања, Веселин Маслеша, Сарајево.
Хербарт, Ј. Ф. (1960): Општа педагогика изведена из смера васпитања, Београд.
Хуфнагел, Е. (2002): Филозофија педагогике, Деметра, Загреб.
↑↑↑