Pedagogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Аџић, С. (1892): Увод у науку о васпитању, Ниш.
Бакић, В. (1897): Општа педагогика, Београд.
Ђуровић, А. (2004): Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905–1914, Историјски институт, Београд.
Јовановић, Д. (1939): „Идејни развитак педагогике у Срба од 1918. до 1938. с освртом на претходно доба“, Мајсторовић, М. (у ред), у Педагошка Југославија 1918–1938, стр. 4–29.
Окановић, С. (1901): О мару или интересу у васпитању, Београд.
Радулашки, Љ. (1982): Педагошка мисао Војислава Р. Младеновића, Београд.
Ракић, В. (1946): Васпитање игром и уметношћу, Београд.
Тешић, В. (1974): Морално васпитање у школама Србије 1830–1878, Београд.
Ћунковић, С. (1970): Школство и просвета у Србији у XIX веку, Београд.
Шевић, М. (1926): Образовање и просвећивање, књига I до IV, Београд.
↑↑↑