Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 19.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 20.09.2020.
  • испити: од 21.09. до 03.10. 2020.
Предмети са одељења
Општа психологија
25.09. у 15:30 101

Основи психологије личности
25.09. у 15:30 101

Статистика у истраживању образовања
1.10. у 13:00 амф.

Увод у педагогију
22.9. у 10:00 401

Основи педагошке науке
26.9. у 10:00 101

Систем васпитања и образовања
21.9. у 11:30 амф.

Увод у педагошку психологију
23.9. у 11:00 208

Педагошка психологија
23.9. у 11:00 208

Увод у развојну психологију
25.9. у 10:00 105

Развојна психологија
25.9. у 10:00 105

Историја педагошких идеја
24.9. у 13:30 104

Општа педагогија
21.9. у 11:30 амф.

Ваншколска педагогија
21.9. у 11:30 амф.

Информационе технологије у образовању
26.9. у 10:00 101

Концепције и стратегије разредне дисциплине
22.9. у 10:00 401

Рад са даровитим ученицима
22.9. у 10:00 401

Развој школства и педагогије у Србији
23.9. у 11:00 104,105

Развој педагогије у Србији
23.9. у 11:00 104,105

Историја школства у Србији
23.9. у 11:00 104,105

Дидактика
24.9. у 11:00 104,105

Методологија педагошких истраживања
1.10. у 11:00 101

Увод у педагошка истраживања
1.10. у 11:00 101

Методе и технике истраживања у образовању
1.10. у 11:00 101

Предшколска педагогија
21.9. у 10:00 103,104,105

Школска педагогија
25.9. у 11:30 амф.

Развијање и евалуација програма
21.9. у 13:00 103,104,105

Школска педагогија (одабране теме)
22.9. у 12:00 277

Андрагогија
30.9. у 13:30 103

Језик и образовање
24.9. у 10:00 401

Породична педагогија
26.9. у 10:00 101

Савремени педагошки правци
26.9. у 10:00 101

Системи и програми предшколског васпитања
21.9. у 10:00 103,104,105

Дечја игра и стваралаштво
21.9. у 13:00 103,104,105

Методика рада школског педагога
22.9. у 12:00 277

Стручна пракса 2
22.9. у 12:00 277

Планирање у настави
25.9. у 12:00 401

Дидактичке теорије - импликације у настави
24.9. у 10:00 401

Евалуација школског образовања
25.9. у 11:30 амф.

Методе истраживања у педагогији
1.10. у 14:00 276

Интерактивне методе у настави
23.9. у 14:00 269

Методе рада прешколског педагога
21.9. у 10:00 103,104,105

Васпитно образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
најкасније до 27.09. у 12:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно образовни рад са децом са посебним потребама
у договору са наставником

Инклузија у образовању
23.9. у 14:00 211

Праћење и оцењивање у настави
23.9. у 12:00 213

Истраживања у педагогији (мастер)
1.10. у 11:00 101

Високошколско образовање (мастер)
26.9. у 10:00 101

Породични односи и васпитање (мастер)
26.9. у 10:00 101

Детињство, култура и образовање (мастер)
22.9. у 13:30 606

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
22.9. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
22.9. у 13:30 270

Евалуација рада наставника (мастер)
23.9. у 14:00 269

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
22.9. у 12:00 277

Управљање у образовању (мастер)
22.9. у 12:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
25.9. у 11:30 амф.

Педагошко саветовање (мастер)
25.9. у 11:30 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
22.9. у 10:00 401

Савремене теорије васпитања (мастер)
22.9. у 10:00 401

Национална историја педагогије (мастер)
23.9. у 11:00 104,105

Општа историја педагогије (мастер)
23.9. у 11:00 104,105

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
22.9. у 12:00 277

Технике истраживања у педагогији (мастер)
1.10. у 14:00 276
↑↑↑