Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 18.07. 2018.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2018.
  • провера услова и приговори: 19.07. 2018.
  • испити: од 27.08. до 05.09. 2018.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
30.8. у 9 часова амфитеатар

Систем васпитања и образовања
5.9. у 9 часова амфитеатар

Основи педагошке науке
30.8. у 9 часова амфитеатар

Основи психологије личности
4.9. у 12 часова сала 101

Општа психологија
4.9. у 12 часова сала 101

Статистика у истраживању образовања
3.9. у 12 часова амфитеатар

Увод у развојну психологију
27.8. у 9 часова амфитеатар

Развојна психологија
27.8. у 9 часова амфитеатар

Историја педагошких идеја
5.9. у 11 часова СО3

Општа педагогија
30.8. у 9 часова амфитеатар

Образовање и медији
31.8. у 10 часова сала 103

Рад с даровитим ученицима
5.9. у 9 часова амфитеатар

Развој педагогије у Србији
3.9. у 11 часова сала 103

Историја школства у Србији
27.8. у 13 часова сала 103

Педагошка психологија
29.8. у 10 часова сала 103

Увод у педагошку психологију
29.8. у 10 часова сала 103

Увод у педагошка истраживања
5.9. у 11 часова амфитеатар

Методе и технике истраживања у образовању
5.9. у 11 часова амфитеатар

Методологија педагошких истраживања
5.9. у 11 часова амфитеатар

Дидактика
31.8. у 10 часова сала 103

Предшколска педагогија
28.8. у 10 часова СО3

Ваншколска педагогија
30.8. у 9 часова амфитеатар

Језик и образовање
3.9. у 11 часова сала 213

Образовање одраслих
30.8. у 10 часова сала 101

Савремени педагошки правци и системи
30.8. у 9 часова к266

Школска педагогија
4.9. у 11 часова амфитеатар

Школска педагогија (усмени испит за студенте који су предмет слушали закључно са школском 2016/17.)
4.9. у 14.30 часова к277

Методика рада школског педагога
5.9. у 10 часова к277

Предаја дневника из школске стручне праксе
31.8. у 13 часова к277

Усмена анализа дневника праксе
5.9. у 15 часова к277

Системи и програми предшколског васпитања
28.8. у 10 часова СО3

Развијање и евалуација програма (за студенте 3. и 4. године)
28.8. у 12 часова СО3

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
29.8. у 11 часова ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
3.9. у 11 часова ЦОН

Професионални развој наставника
27.8. у 14.30 часаова сала 103

Праћење и оцењивање у настави
31.8. у 12 часова ЦОН

Евалуација школског образовања
3.9. у 13.15 часова 213

Управљање у образовању
31.8. у 13 часова к277

Информационе технологије у образовању
30.8. у 9 часова амфитеатар

Интерактивне методе у настави
30.8. у 14 часова к269

Медији и образовање
31.8. у 10 часова сала 103

Методика језичког образовања
3.9. у 11 часова сала 213

Истраживања у педагогији (мастер)
5.9. у 11 часова амфитеатар

Високошколско образовање (мастер)
30.8. у 10 часова к266

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
31.8. у 13 часова к277

Компаративна педагогија(мастер)
3.9. у 11 часова к277

Педагошко саветовање (мастер)
31.8. у 13 часова к277

Управљање у образовању (мастер)
31.8. у 13 часова к277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
30.8. у 9 часова амфитеатар

Национална историја педагогије (мастер)
27.8. у 14.30 часова сала 103

Општа историја педагогије (мастер)
5.9. у 13.30 часова СО3

Савремене теорије васпитања (мастер)
30.8. у 9 часова амфитеатар

Развој и права детета
27.8. у 11 часова к269

Превенција антисоцијаног понашања деце и младих у школи (мастер)
31.8. у 13 часова к277

Евалуација рада наставника
30.8. у 14 часова к269

Породични односи и васпитње (мастер)
30.8. у 10 часова к266
↑↑↑