Pedagogija

 • Историја и епистемологија педагогије; компаративни, историјски и етички аспекти педагошког образовања наставника
 • 1994 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СУБЈЕКАТСКИ ПОЛОЖАЈ УЧЕНИКА У НАСТАВИ)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ВАСПИТНИ КОНЦЕПТ СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА НА ПОЧЕТКУ И НА КРАЈУ СТУДИЈА)
 • 2015 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2012 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2001 -  Форум педагога Србије  (чланство)
 • 2003 -  Члан редакције часописа "Педагогија"  (чланство)
 • 2010 -  Балканско друштво за педагогију и образовање  (чланство)
 • 2006 -  2013 - Завод за унапређивање образовања и васпитања  (Члан Комисије за акредитацију програма стручног усавршавања наставника)
 • 2006 -  2010 - Промене у основношколском образовању – проблеми, циљеви, стратегије (бр.149055)
  Учитељски факултет Универзитета у Београду (Истраживач на пројекту (категорија А1).)
 • 2011 -  2014 - Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања (бр. 179060)
  Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универирзит у Београду (Истраживач на пројекту (категорија А1).)
 • 2010 -  2012 - Teacher Education in Europa – History, Structurе and Reform
  Eotvos Loriand University Budapest and European Social Fund, 2010-2012 (Истраживач на пројекту.)
 • 2012 -  2013 - Establishing and ensuring the quality of education at the university level and professional development of teachers
  Филозофски факултет Универзитета у Београду и Филозофски факултет Универзитета у Љубљани  (Serbien – Slovenia Science & Tehnology coopertaion for years 2012-2013 (rukovodilac))
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑