Laboratorija za bioarheologiju - Zbirke

ЗБИРКЕ
Палеоантрополошка збирка

Палеоантрополошка збирка основана је 2001. године као научна јединица Одељења за археологију Филозофског факултета, са циљем сакупљања, чувања и проучавања људских скелетних остатака из праисторије, антике и средњег века. У Палеоантрополошкој збирци чува се око 700 скелета из различитих периода прошлости. Најзначајнији део збирке представља Ђердапска антрополошка серија, коју чини око 500 скелета из мезолита и неолита (9500-5500. пре н.е.). Скелети потичу са локалитета који су изузетно важни за разумевање европске праисторије (попут Лепенског Вира), и изузетно су значајни за проучавање процеса неолитизације у овом делу Европе.

Компаративна археозоолошка збирка

Садржи лобање, доње вилице, рогове, зубе и кости кичмењака, највећим делом сисара, са археолошких налазишта Србије, као и мањи број рецентних примерака. Организована је по деловима скелета, и непрестано се допуњује примерцима из археолошког материјала чија је обрада у току.

↑↑↑