Klasične nauke

16
 
Сеп
 
2019
Изборни предмети на основним студијама класичних наука у школској 2019/2020. години

Поводом опредељивања за изборне предмете на завршној години основних студија Одељења за класичне науке обавештавамо заинтересоване студенте да су слободни да се обрате предметним наставницима:


Проф. др Војиславу Јелићу, за предмет Античка реторика;

Проф. др Дарку Тодоровићу, за предмет Византијска филологија ΙΙ;

Проф. др Александру Ломи, за предмете Грчки дијалекти и Увод у историју религија;

Проф. др Војину Недељковићу, за предмете Историјска граматика латинског језика ΙΙ, Познолатинска филологија и Преглед античке метрике;

Доц. др Дејану Џелебџићу, за предмет Новогрчки језик ΙΙ;

Доц. др Горану Видовићу, за предмет Основи латинског стила;

Доц. др Ани Петковић, за предмет Проучавање античког књижевног текста;

Доц. др Драгани Димитријевић, за предмет Методика наставе класичних језика.




↑↑↑