Klasične nauke

Курс:
Школска пракса 2 (мастер)
У оквиру предмета: Школска пракса 2
Предавачи: др Драгана Димитријевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Курс обухвата сва нужна знања и елементе практичне наставе, које студент мора да усвоји у циљу полагања испита.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са елементима школске наставе, структуре часа и његовог извођења
Предуслови за полагање: Положени обавезни испити и методика наставе.
Облици наставе: Курс има карактер практичне наставе, и спроводи се у одговарајућим наставно-образовним центрима и школама.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бојана Маневић-Шијачки, Методика наставе латинског језика, Београд 1998
приручни материјали за студенте.
↑↑↑