Klasične nauke

Курс:
Грчки језик I (осн.)
У оквиру предмета: Грчки језик I
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Ил Акаддоцент
др Орсат Лигориодоцент
Исидора Толићасистент
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Писмо и изговор, деклинација, тематска конјугација
Циљ изучавања курса: Овладавање грчким алфабетом и основима грчке морфологије
Предуслови за полагање: Уписане класичне науке
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Др. М. Будимир, Др. Љ. Црепајац, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Основи грчке глотологије), уџбеник;
ГРАМАТИКА ГРЧКОГ ЈЕЗИКА (аутор: проф. др Бојана Шијачки - Маневић, Плато, Београд 2001).
Дивна Стевановић, Вежбанка за грчки језик I (скрипта)
↑↑↑