Klasične nauke

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
B. Altaner – A. Stuiber, Patrologie. Leben, Scriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg – Basel – Wien 1966.
J. Quasten, Patrology I–III, Utrecht – Brusselles 1949–1960.
T. J. Šagi-Bunić, Povijest kršćanske literature, Zagreb 1976.
Н. Ристовић, Старохришћански класицизам: позитивни ставови старохришћанских писаца према античкој књизи, Београд (Чигоја штампа) 2005.
Општа допунска литература
М. Вукомановић, Рано хришћанство од Исуса до Христа, Нови Сад 1996.
M. Мирковић, Живот и преписка светога Хијеронима, Београд 2000.
Ч. Миловановић (предговор, превод, белешке), Григорије Богослов: Надгробно слово Великом Василију, Глас CCCLXXXIX Српске академије наука и уметности, Одељење језика и књижевности, књ. 18 (2001)
Н. Ристовић, “Oд закаснелог платоничара до првог хришћанског философа. Јустин Философ: Разговор с Јудејцем Трифоном”, Источник 13 (1995), 5-16.
O. Mandić, Leksikon judaizma i kršćanstva, Zagreb 1969.
В. В. Бычков, Эстетика поздней античности II–III века, Москва 1981.
В. Јегер, Хуманизам и теологија, прев. с немачког Е. Перуничић, прев с енглеског И. Марић, избор текстова И. Марић, Београд (Плато) 2002.
↑↑↑