Izdanja

Уџбеници и национално васпитање у Србији 1878-1918

Александра Илић

Година издања: 2010 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 265

У овој студији разматра се, просторно и хронолошки омеђена, релација друштво-васпитање-уџбеник. Предмет нашег интересовања је улога уџбеника у националном васпитању ученика основних и средњих школа у Србији у периоду од 1878. до 1918. године. Уводни део студије садржи образложење наведених хронолошких граница, појмовна одређења нације и националног образовања, затим приказ извора, литературе и узорка уџбеника као и методолошки пут који смо пратили проучавајући их. У првом поглављу представљамо шири, друштвено-политички и ужи, педагошки контекст васпитања у Србији крајем XIX и почетком XX века. У поглављима која следе пратимо националну проблематику у уџбеницима из деценије у деценију од признања државне независности Србије 1878. до раздобља ратова и државног уједињења Срба са Хрватима и Словенцима 1918. године.

-------------------------


Мукотрпан је пут од школског рада (магистарска теза) до приређивања књиге. То се и у овом случају (рукопису) показало на најбољи могући начин. Колегиница Александра Илић имала је пред собом у методолошком смислу и више него тежак задатак да своју магистaрску тезу Уџбеници и национално васпитање у Србији (1878-1918) ослободи управо елемената школског рада односно недостатака који су неизбежни у тој фази научног и истраживачког развоја. За тако нешто имала је и довољно знања, упорности али и храбрости коју мора да поседује аутор који пише о овако захтевној теми. Кажемо захтевној јер се за њену обраду подразумевају разноврсна стручна знања и вештине: од педагошких, историографских до оних који припадају филозофији и социологији.

др Арсен Ђуровић (из рецензије)

 


Александра Илић је асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду за предмет Историја педагошких идеја и Развој школства и педагогије у Србији. Бави се проучавањем уџбеника у Србији до Првог светског рата и истраживањем покрета за радну школу.

ISBN 978-86-86563-73-6

↑↑↑