Istorija umetnosti

Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑