Istorija umetnosti

Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
Модул Студије савремене историје, Изборни предмет из модула Студије савремене историје 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑