Istorija umetnosti

Методологија науке о уметности
Предавачи: др Предраг Драгојевићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: усмено
Садржај предмета: Методи науке о уметности (методи историје уметности и других наука које се баве тумачењем уметности), и то: - настанак, развој, карактеристике и варијанте сваког појединог метода, као и главни заступници међу истраживачима у периоду од 18. до краја 20. века; - научност, посебно метода историје уметности (језик и појмовни системи; могућности описивања, анализе, утврђивања закономерности, објашњавања, контроле - деловања и предвиђања); - трагови идеја појединих епоха у методима науке о уметности (укуси, концепти, филозофске позиције); - утицаји средине и трагови личности истраживача при формирању или примени метода науке о уметности; - примена метода у пракси, комбинације и варијације, разлике у «школама» мишљења (посебно београдска школа у историји уметности); - такође: упоришта за даља тумачења науке о уметности (литература о науци); извори за проучавање науке о уметности (историјски подаци о истраживачима, истраживањима и установама; текстови о уметности).
Циљ изучавања предмета: Предочавањем актуелних система науке о уметности помоћи студентима да науче основне поступке у науци о уметности; оспособити их да методе препознају, разумеју и толеришу у туђем раду (тексту) и да их примене у сопственом; навести их да се заинтересују за евентуално даље самостално критичко разматрање науке о уметности; охрабрити да развијају самостално, креативно и одговорно тумачење ликовног дела, схватајући методе само као «алатке» за артикулисање свог става; оспособити студенте да раде са изворима; избором конкретних задатака увести их у стручни рад на пословима или пројектима од користи за наставу, за област теорије науке о уметности, за струку, или за културни живот заједнице у којој живе.
Предуслови за полагање: Познавање основних појмова историје уметности (увод у историју уметности); познавање развоја уметности до 18. века и почетака модерне уметности.
Облици наставе: Предавања са пројекцијама и видео-пројекцијама; практичне вежбе у учионици и компјутерској учионици или као самосталан задатак. Консултативна настава према потребама кандидата.
Обавезе студената: Похађање предавања ради раумевања литературе, ишчитавање литературе ради стицања теоријских знања, учешће у вежбама ради примене теоријских знања.
Постојећи курсеви:
↑↑↑