Istorija umetnosti

Уметност и визуелна култура новог века I
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑