Istorija umetnosti

Оријентални култови у римским провинцијама на тлу Србије
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: писмени, усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑