Istorija umetnosti

Курс:
Уметност и визуелна култура медитеранског света (мастер)
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
др Вук Даутовићистраживач-сарадник
др Игор Борозанванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑