Istorija umetnosti

Курс:
Методологија историје уметности и визуелне културе новог века (мастер)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Изучавају се методе приступа концепцији и форми визуелне културе новог века. Посебна пажња се посвећује савременим методолошким принципима који проучавају визуелну културу у склопу идеолошких, функционалних, културних и родних оквира. Студенти се упознају са радовима најзначајнијих светских историчара културе и уметности.
Циљ изучавања курса: Изучавање методолошких основа визуелне културе новог века. Тежиште истраживања усмерено је ка анализи савремених методолошких принципа и њиховој примени у научном раду.
Предуслови за полагање: Обавезно похађање наставе. Неопходност интерактивног односа предавача и студената.
Облици наставе: Настава се изводи у интерактивном дијалогу и дискусији између студената и предавача.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
T. DaCosta Kaufmann, Towards a Geography of Art, University of Chicago Press 2004.
H. Locher, Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750-1950, Wilhelm FinkVerlag: München 2001.
M. Bal, Looking in: The Art of Viewing, ed. by N. Bryson, Amsterdam: G&B Arts International 2001.
Art History, Aesthetics, Visual Studies, ed. by M. A. Holly- K. Moxey, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003.
The Art Historian, National Traditions and Institutional Practices, ed. by M. F. Zimmermann, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003.
↑↑↑