Istorija umetnosti

Курс:
Настанак и развој ране модерне уметности (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Рана европска модерна уметност, од шездесетих година 19. века до 2. св. рата (од позног Манеа, импресионизам, нео и постимпресионизам, симболизам, сецесија, кубизам, фовизам, експресионизам). Садржај је одређен појмом «настанак и развој ране модерне уметности», тј. генезом концепта модерне слике, којима се у историји и теорији уметности означавају појаве, покрети и поједини опуси што настају и делују у европском уметничком простору између педесетих година 19.века па најкасније до почетка Првог светског рата. Овај облик наставе спроводи се у складу са различитим интерпретативним методама нових итраживачких достигнућа и изучавања ране модерне. Практично: Анализа слике и примена стечених основних знања у домен интерпретације уметничког дела.
Циљ изучавања курса: Стицање увида, способности читања и разумевања језика, поетика ране модерне уметности - почетака модерне уметности. Савладавање приступа и методолошких претпоставки неопходних за разумевање изражајних језика и идејних садржаја ране модерне.
Предуслови за полагање: Обавезно похађање часова и семинарских вежбања. Посебних предуслова нема.
Облици наставе: Предавања: историографско-теоријска разматрања уз адекватни визуелни материјал Семинарска вежбања: Активно учешће студената; анализа уметничког дела.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Richard R. Brettell, Modern Art 1851-1929, Oxford History of Art, 1999, 3-35.
James H. Rubin, Impressionism, Phaidon, 1999, 7-219.
Grupa autora, Postimpresionizam, Zagreb-Ljubljana 1979. (Van Gog, Gogen, Sezan, Sera)
H. Rid, Istorija modernog slikarstva, Beograd 1979, 11-105
Concepts of Modern Art, (revised and enlarged edition) ed. by N. Stangos, Penguin books, 1981; 1990 (Fauvism, Expressionism, Cubism), 7-50.
Ž.Diga, Kulturni život u Evropi na prelazu iz 19. u 20. vek, Clio, Beograd 2007, 17-33, 86-114, 123-138.
Општа допунска литература
B. Denvir, Post-Impressionism, London 1992, 11-107
Pjer Frankastel, Impresionizam, Beograd 2000, 9-114
C.Rhodes, Primitivism in Modern Art, London 1997
Karl E. Šorske, Fin de Siecle u Beču, Politika i kultura, Beograd 1998.
E. Fry, Cubism, London 1966
W.Dube, The Expressionists, London 1972
S.Whitfield, Fauvism, London 1991; 1996
↑↑↑