Istorija umetnosti

Курс:
Slikarstvo u Italiji, XIII-XIV vek
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Slikarstvo koje nastaje u velikim centrima umetničke produkcije u Italiji tokom XIII i XIV veka.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje studenata sa glavnim centrima umetničke produkcije u Italiji u XIII i XIV veku, vodećim umetnicima, njihovim delima kao i uslovima u kojima su stvarali - političkom, socijalnom i istorijom duhovnosti epohe. Razumevanje specifičnih karakteristika pojedinačnih italijanskih gradova-komuna, razvoja njihove samosvesti i reprezentacije posebnog identiteta sredstvima vizuelne kulture. Razumevanje odnosa između nove duhovnosti propovedničkih redova i vizuelne kulture XIII i XIV veka u Italiji, posebno slikarstva. Predstavljanje pitanja odnosa tradicije vizantijskog slikarstva i inovacija u slikarstvu italijanskih centara u XIII i XIV veku.
Предуслови за полагање: Neophodno je da studenti prethodno polože ispit iz predmeta Opšta istorija umetnosti srednjeg veka I i II
Облици наставе: Nastava se izvodi tokom jednog semestra na predavanjima (12 dvočasa) uz odgovarajuću vizuelnu podršku
Обавезе студената: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu te da učestvuju u diskusijama koje se vode na času o temama za koje se unapred pripremaju na osnovu obavezne i dopunske literature određene za silabus. U dogovoru sa nastavnikom studenti izlažu rezultate svojih istraživanja vezanih za teme koje se razmatraju u okviru silabusa.
Начин оцењивања рада и резултата: Ispunjavanjem različitih predispitnih obaveza (priprema i izlaganje na času, učešće u diskusiji, prikupljanje stručne literature, drugi oblici) student stiče pravo na 40 poena (10 po svakoj od navedenih aktivnosti). Konačni rezultat rada studenta iskazuje se zbirom poena predispitnih obaveza i pismenim ispitom koji maksimalno donosi 60 poena.
План курса:

1. недеља
предавање - Upoznavanje sa modulom, osnovni problemi, prostorno-vremenski okviri

2. недеља
предавање - Vodeći centri umetničke produkcije u Italiji u XIII i XIV veku

3. недеља
предавање - Umetnici

4. недеља
предавање - Svet srednjovekovnog slikara 1
Slikari, naručioci i narudžbine. Primer Sijene

5. недеља
предавање - Svet srednjovekovnog slikara 2
Duhovnost propovedničkih redova i vizuelna kultura

6. недеља
предавање - Slikari i njihova dela: Đoto i dekoracija gornje crkve u Asiziju

7. недеља
предавање - Slikari i njihova dela: Đoto i kapela Arena

8. недеља
предавање - Slikari i njihova dela: Dučova Maesta

9. недеља
предавање - Slikari i njihova dela: Lorenceti i dekoracija Sala dei Nove u Palaco Publiko

10. недеља
предавање - Tradicija i inovacija: oltarske slike posvećene Bogorodici

11. недеља
предавање - Tradicija i inovacija: Slikarstvo u Veneciji u XIII i XIV veku

12. недеља
предавање - Rezime modula
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Siena, Florence and Padua. Art, Society and Religion, 1280-1400, Vol. II: Case Studies, ed. by D. Norman, Yale University 1995.
H. B. J. Maginnis, The World of the Early Sienese Painter, Penn State University 2001.
L. Bourdua, The Franciscans and Art Patronage in Late Medieval Italy, Cambridge 2004.
P. Gerhard Ruf, Die Fresken der Oberkirche S. Francesco in Assisi, Regensburg 2004.
↑↑↑