Istorija umetnosti

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Л. Трифуновић, Српско сликарство 1900-1950, Београд 1973.
Л. Мереник, Идеолошки модели: српско сликарство 1945–1968, Беополис/Ремонт, Београд 2001.
Идеје српске уметничке критике, 1-3, Музеј савремене уметности, Београд 1981.
Миодраг Б. Протић, Српско сликарство XX века, II, Нолит, Београд 1970.
↑↑↑