Istorija umetnosti

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 24.01. до 02.02. 2020.
  • уплата најкасније до: 30.01.2020.
  • провера услова и приговори: 03.02.2020.
  • испити: од 05. до 15.02.2020.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја уметности српских земаља средњег века I
19.2.2020, у 18.30 часова сала 104

Историја уметности српских земаља средњег века II
14.2.2020, у 14 часова  15.2.2020, у 9.45 часова, сала 401 сала 409

Поправни колоквијум из предмета Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
4.2.2020, у 11 часова Амфитеатар

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
6.2.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
5.2.2020, у 10.00 часова сала 401

Европска уметност новог века II
5.2.2020, у 11.30 часова сала 401

Тест из предмета Архитектура од ренесансе до постмодернизма
7.2.2020, у 12 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити из модерне уметности
13.2.2020, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
7.2.2020, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Владимира Симића
14.2.2020, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
13.2.2020, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
13.2.2020, у 10 часова  11.2.2020, у 10 часова, кабинет 461 кабинет 461

Античка уметност
10.2.2020, у 10 часова сала 409

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
12.2.2020, у 11 часова сала 401

Сви испити код проф. др Милана Попадића (прозивка)
6.2.2020, у 11 часова сала 105

Српска уметност новог века II
14.2.2020, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
14.2.2020, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
14.2.2020, у 10 часова кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
14.2.2020, у 12 часова кабинет 483

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
14.2.2020, у 12 часова кабинет 483

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
11.2.2020, у 18 часова сала 401

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
5.2.2020, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
11.2.2020, у 11 часова кабинет 453

Херитологија
11.2.2020, у 10 часова кабинет 453

Писање о уметности
8.2.2020, у 9 часова сала 401

Методологија науке о уметности
8.2.2020, у 9 часова сала 401

Теорије уметности
8.2.2020, у 11 часова сала 401

Историја историје уметности
8.2.2020, у 12 часова сала 401

Општа историја уметности новог века
5.2.2020, у 10.00 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
5.2.2020, у 10.00 часова кабинет 481

Европска уметност ренесансе и маниризма
5.2.2020, у 10.00 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
5.2.2020, у 11.30 часова сала 401

Европска уметност новог века I
5.2.2020, у 10.00 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
5.2.2020, у 10.00 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
5.2.2020, у 10.00 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
5.2.2020, у 10.00 часова кабинет 479

Увод у историју ументности II
6.2.2020, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности I
7.2.2020, у 9 часова кабинет 478

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
7.2.2020, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
7.2.2020, у 12 часова кабинет 451

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
7.2.2020, у 9 часова кабинет 478
↑↑↑