Istorija umetnosti

 • Европска уметност новог века
  Национална историја уметности 19. века
  Визуелна култура новог века
 • 2005 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2008 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2014 - докторске студије - ФФ
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2014 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2012 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2009 -  2009 -  Национална историја уметности
  Академија уметности БК, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2012 -  Члан Одељења за ликовне уметности Матице српске у Новом Саду  (чланство)
 • 2011 -  2014 - Представе идентитета у уметности и вербално-визуелној култури новог доба, бр. 177001,Филозофски факултет у Београду
  Филозофски факултет у Београду
↑↑↑