Istorija umetnosti

 • Општа савремена историја
  Историја Југоисточне Европе у 20. веку
  Друштвена историја
  Историја идеја
  Привредна историја
 • 1977 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1981 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ НА БАЛКАНУ 1941-1945 У СВЕТЛУ ИЗВЕШТАЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ У АНКАРИ)
 • 1991 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: "НОВИ ПОРЕДАК" И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 1940/41-1944/45.ПЛАНОВИ О БУДУЋНОСТИ И ПРАКСА)
 • 2002 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 1998 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 1991 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 1990 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 2000 -  Experiment Bulkes: Greek Republic in Yugoslavia 1945-1949
  Institute for Balkan Studies, Saloniki, Солун, Грчка (предавање по позиву)
 • 2006 -  Sudosteuropa oder Balkan
  Universitaet Halle, Хале, Немачка (предавање по позиву)
 • 2006 -  Jugoslawien und der Bürgerkrieg in Griechenland (1945-1949)
  Universitaet Jena, Јена, Немачка (предавање по позиву)
 • 2007 -  Forced Replacement of Population in Yugoslavia during WW II
  The University of Tokyo, Токио, Јапан (предавање по позиву)
 • 2007 -  Serbien in 2. Weltkrieg
  Universität Zürrich, Цирих, Швајцарска (предавање по позиву)
 • 2007 -  Zwangsausiedlungen im Südosteuropa 1941-1945
  Universität Bern, Берн, Швајцарска (предавање по позиву)
 • 1998 -  Удржење за друштвену историју  (чланство)
 • 1994 -  Годишњак за друштвену историју (главни уредник)  (чланство)
 • 2000 -  Токови историје (члан редакције)  (чланство)
 • 1996 -  Војно-историјски гласник (члан редакције)  (чланство)
 • 2003 -  2006 - Српско грађанство и европски утицаји у 20. веку
  Филозофски факултет, МНТ (руководилац пројекта)
 • 2006 -  Југославија и изазови Хладног рата 1945-1989/1990.
  Филозофски факултет, МНТ (руководилац пројекта)
 • 2001 -  2004 - Geschichte Südosteuropas als Europaische Geschichte
  Freie Universtat Berlin - DAAD (координатор за Србију)
 • 2006 -  2009 - Ergänzungsraum Südosteuropa und MWT
  Universitat Wien
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑