Istorija umetnosti

 • SRPSKA MODERNA UMETNOST U 20. VEKU
  MODERNIZAM U LIKOVNIM I VIZUELNIM UMETNOSTIMA
  UMETNOST, IDEOLOGIJA, POLITIKA
  MODERNO-POSTMODERNO U LIKOVNIM I VIZUELNIM UMETNOSTIMA
 • 1982 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НОВЕ ПОЈАВЕ У СЛИКАРСТВУ И СКУЛПТУРИ 1979-1989)
 • 1999 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКО СЛИКАРСТВО 1950-1970)
 • (1983 - 1984) FACOLTA DI ARCHITETTURA,UNIVERSITA DI ROMA
 • 2010 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2005 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ)
 • 1999 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ)
 • 1993 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ)
 • 1991 - истраживач-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ)
 • 2003 -  2004 -  ISTORIJA MODERNE UMETNOSTI, TEORIJA FORME
  LIKOVNA AKADEMIJA, BANJALUKA, FEDERACIJA BIH, REPUBLIKA SRPSKA (гостујући професор)
 • 2002 -  2007 -  EVROPSKE IDEJE SRPSKE MODERNE UMETNOSTI
  BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA, BEOGRAD, SRBIJA (предавање по позиву)
 • 2003 -  2003 -  UMETNOST I TOTALITARNI REŽIMI
  AKADEMSKA ALTERNATIVNA MREŽA, BEOGRAD, SRBIJA (гостујући професор)
 • 2009 -  2011 -  UMETNOST I VLAST. JUGOSLOVENSKA UMETNOST 1945-1968
  DOKTORSKI KOLEGIJ ODJELA ZA POVJEST UMJETNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILISTA U ZAGREBU, ZAGREB, HRVATSKA (гостујући професор)
 • 2005 -  ODBOR ZA LIKOVNE UMETNOSTI MATICE SRPSKE, NOVI SAD  (чланство)
 • 2003 -  2009 - EUROPEAN CULTURAL PARLAMENT  (чланство)
 • 2005 -  ZBORNIK ZA LIKOVNE UMETNOSTI MATICE SRPSKE  (чланство)
 • 2002 -  2006 - SPOMEN ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG, NOVI SAD  (PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA)
 • 2002 -  2004 - JUGOSLOVENSKA SEKCIJA A.I.C.A  (SEKRETAR)
 • 2004 -  2005 - JUGOSLOVENSKA SEKCIJA A.I.C.A  (PREDSEDNIK)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник одељења)
 • 2009 -  2011 - Филозофски факултет у Београду  (управник одељења)
 • 2001 -  2005 - IDEJE SRPSKE UMETNOSTI 20. VEKA
  MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE (ISTRAŽIVAČ)
 • 2006 -  2010 - PROGRAMSKE OSNOVE SRPSKE UMETNOSTI I ARHITEKTURE 20. VEKA
  MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE (ISTRAŽIVAČ)
 • 2011 -  2015 - Srpska umetnost i arhitektura 20. veka. Nacionalno i Evropa
  Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije (Rukovodilac projekta)
 • 2012 -  2013 - Umetnička razmena i kreiranje jugoslovenskog identiteta u vizuelnoj kulturi od 1848. do 1990: Srbija-Slovenija/ Slovenija-Srbija
  Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta, Ljubljana (saradnik)
 • 2013 -  2016 - Уметност, збирке и музеји у српској култури 20. века
  Matica Srpska, Novi Sad (rukovodilac podprojekta)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑